تنها یک صدا می ماند و آن صدای حق هست یا حق

تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر ” The Sorcerers Apprentice “

 تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر ” The Sorcerers Apprentice “ر

مدت زمانی است که رسانه ملی اقدام به پخش فیلم های کرده که محتوا و مضمون آنها فراماسونری و جادوگری و… شاید اولین فیلمی که از رسانه ملی در این رابطه پخش شد فیلم کنستانتین در سال ۸۴ از سینما ۴ بود که در ایران از این فیلم استقبال زیادی شد و حتی عده ای این فیلم را چندین بار مشاهده کردند.و از این سری فیلم ها (که ۹۸% هالیودی است) ک فیلم افسانه جادوگر است.

در این فیلم که از جلوه های ویژه هم به خوبی بهره می برد تا مخاطب را جذب کند از نمادها و حرکات و دیالوگ هاو نوع لباس پوشیدن گرفته تا تبلیغ از کمپانی های ماشین سازی به وفور یافت می شد.اولین چیزی  که از ابتدای فیلم حتی قبل از شروع فیلم برجسته شده بود جادوگری است(به سبب نام گذاری فیلم).


مدت زمانی است که رسانه ملی اقدام به پخش فیلم های کرده که محتوا و مضمون آنها فراماسونری و جادوگری و… شاید اولین فیلمی که از رسانه ملی در این رابطه پخش شد فیلم کنستانتین در سال ۸۴ از سینما ۴ بود که در ایران از این فیلم استقبال زیادی شد و حتی عده ای این فیلم را چندین بار مشاهده کردند.و از این سری فیلم ها (که ۹۸% هالیودی است) ک فیلم افسانه جادوگر است.

در این فیلم که از جلوه های ویژه هم به خوبی بهره می برد تا مخاطب را جذب کند از نمادها و حرکات و دیالوگ هاو نوع لباس پوشیدن گرفته تا تبلیغ از کمپانی های ماشین سازی به وفور یافت می شد.اولین چیزی  که از ابتدای فیلم حتی قبل از شروع فیلم برجسته شده بود جادوگری است(به سبب نام گذاری فیلم).

تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر  The Sorcerers Apprentice  تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر  The Sorcerers Apprentice

از همان دقایق اولیه فیلم از جادو و جادوگران بحث می شود که آنها خوب هستند و فقط عده ای از آنان که نافرمان هستند و در پی برآوردن نیاز خود می باشند افراد پلید و شروری اند، در این جا سوالی که به ذهن هر بنی بشری خطور می کند این است اگر آنها نباید در پی برآوردن نیاز ها و خواسته های خود باشند پس باید در پی برآوردن چه چیز باشند؟ که در این فیلم اینطور نشان داده شده بود که آنها باید برای حفظ و سعادت بشر تلاش کنند ونه چیز دیگری که در صحنه ای از فیلم وقتی  دیوید برای تمیز کردن آزمایشگاه خود از جادو استفاده می کند و سپس اوضاع غیر قابل کنترل می شود و بالتازار بلیک از راه میرسد و اوضاع را کنترل می کند به دیوید میگوید که نباید از جادو برای خواسته های خود استفاده کند.اما حقیقت چیز دیگری است که در این فیلم وارونه جلوه داده شده، در جادوگری مراحلی وجود دارد (که در فیلم اشاره به آن شد وقتی که بالتازار بلیک خطاب به دیوید می گوید که او دارای درجه ۷۷۷ است)، جادوگران یک سیستم ارتقا (ترفیع) دارند عالی ترین این درجه متعلق به یک نفر است که در هر دوره یک جادوگر این مقام را کسب می کند(نفر قبلی مرلین بوده)  و آن وقتی است که جادوگر قدرت خدای می یابد و قادر به خلق و جان بخشی است و در افسانه جادوگر دیوید در .

نهایت این قدرت را بدست می آورد وقتی که بالتازار بلیک  روی زمین بی جان افتاد با حرکات دست نورانی که آبی رنگ است به او جان می دهد، رنگ آبی رنگ محبوب فراماسونرهاست اما شاید بسیاری نداند چرا؟ چرایی این موضوع بی ارتباط به کابالا (سنت جن گیری و جادوگری یهود-پدر خوانده ی شوم فراماسونری) نیست از آنجایی که کابالا توسط یهودیان[۱] ایجاد شده می توان منشاء را در دین یهود یافت، در کتاب مقدس (غزل غزل های  سلیمان و تلمود) اشاره های به رنگ آبی ارغوانی و طلایی شده است که دقیقا در این فیلم از رنگ آبی به عنوان نوری جادویی و معجزه یا همان قدرت خدایی استفاده شده است. مورد دوم مربوط به عدد۱۰۱ است و در دو دیالوگ از آن استفاده شد،عدد ۱۰۱ ما را به یاد یاد کارتون ۱۰۱ سگ خالدار می اندارد یا در نمایی از فیلم ماتریکس این عدد را در انتهای یک راهرو می بینیم، در حقیقت عدد ۱۰۱مربوط به درخت زندگی می شود،درخت زندگی نموداری ۱۰ نقطه ای است که توسط جادوگران کابالا مورد استفاده قرار می گیرد.

در این ده نقطه ده الهه وجود دارد که از ۱ یعنی تاج شروع می شود و به ده یعنی قلمرو پادشهی ختم می شود،تفسیر این درخت جالب تر است هنگامی بدانید که عدد ۱ متعلق به انسان است و عدد ۱۰از نظر آنها  متعلق به خداست و آن خدا دارای دو جنس است (۱ نماد جنس نر و ۰ نماد جنس ماده) و مرحله بعد یا همان نقطه ۱۱ در نمودار ترسیم نمی شود و معمولا در تصاویر ترسیم شده یک جادوگر این درخت را در دست دارد که همان نقطه ۱۱ است، قابل ذکر است که هرگاه نقطه۱۰ (یعنی خدا)  قدرت خلق یک انعکاس از خود را داشسته باشد(اگر عدد۱۰ را جلوی آینه بگیرید عدد ۱۰۱ نشان داده می شود)  به نقطه ۱۱ صعود می کند ( هنگامی که ۱+۱۰ شود به عدد ۱۱ می رسیم) و همانطور که گفته شد جادوگر نقطه ۱۱ است یعنی او می تواند کاری را انجام دهد که حتی خدا نیز از انجام آن عاجز است و عدد ۱۰۱ نشان دهند عدد ۱۱ یعنی جادوگر و پشت سر گذاشتن خداست.

تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر  The Sorcerers Apprentice  تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر  The Sorcerers Apprentice

مورد سوم مربوط به حلقه ی مرلین بود وقتی که بالتازار بلیک برای آموزش جادوگری به دیوید آن را روی زمین توسط جادو حک کرد، حلقه مرلین داری شش خط شعاع بود اگر از این خطوط شاع خطوط موربی در خلاف جهت هم ترسیم کنیم (به صورت دو مثلث خلاف جهت هم)هگزا گرام نمایان می شود گذشته از آن که در این حلقه شش قسمت وجود داشت و همینطور شش دایره کوچکتر که هر کدام یکی از حروف مصر باستان بود و حال اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم عدد ۶۶۶ را تشکیل می دهند، عددی که نماد شیطان است همان شیطانی که در قرآن درباره او و آنها(جادوگران) گفته شده (( و گروهی از اهل کتاب سخن خدا را پشت سر انداختند گویی که هیچ نمی داند و پیروی کردند از شیاطین و در ملک سلیمان(ع) جادو کردند و سلیمان(ع) را جادوگر دانستند در حالی که سلیمان(ع) هرگز به سخن خدا کافر نگشت و سرنوشت آنها تباهی است و آنها خود را به بهای بدی فروختند اگر می دانستند))، آری در ابتدا بحث گفته شد آنها حقیقت را وارونه جلوه می دهند، اینگونه که خدا به آنها وعده نابودی و تباهی را داده نه جاودانگی را ولی در انتهای این فیلم دیوید صاحب قدرتی شده که می تواند جاودانه کند و کالبد بی جانی را جان دهد با کمک دست نورانی.

مورد بعدی مربوط به کتابی است که بالتازار بلیک پیش روی دیوید باز می کند و عکس دیوید را در یکی از صفحات کتاب را به او نشان می دهد در این صفحه که عکس دیوید در آن است سر دیوید در وسط صفحه کتاب درست مانند دلار است که در طراحی آن بحث بسیار است ولی نکته مربوط به صفحه بعدی کتاب است که دروسط آن نماد تک چشم و هرم دیده میشود  البته این صحنه از فیلم نیست که این نماد در آن دیده می شود، در نمایی دیگر از فیلم این نماد را هنگامی که هوراس مکسی در خانه کارآموز خود  حضور دارد روی دیوار به صورت عکسی از او که دست چپش را روی صورتش گذاشته و چشم در پشت دست او دیده می شود می توان دید و همینطور در صحنه ای دیگر از همین خانه  که روی دیوار پوستر تبلیغاتی مراسم شعبده بازی کارآموز هوراس مکسی به صورت دود، شکل هرم را ترسیم کرد و یک کلاه شهبده بازی کوچک در وسط آن نقش چشم را دارد.

تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر  The Sorcerers Apprentice  تحلیل و نقد فیلم افسانه جادوگر  The Sorcerers Apprentice

مورد بعدی مربوط به نشانی است که هوراس برای آزادی جادوگران شرور که در گذشته ها مرده اند یا محبوس شده اند استفاده می کند این نشان در اختیار قدرتمند ترین جادوگر شرور است، این نشان دارای علامت پنتاگرام می باشند که به دفعات در این فیلم مورد استفاده قرار گرفته آن هم برای نشان دادن جادوگران شرور و بدخواه از جمله آن وقتی است که مرگانا  برای آزادای دوستان گذشته خود مشغول خواندن وردهای است اگر دقت کنیم می بینیم که با هر ورد یک ضلع ستاره کامل می شود و بوسیله برخورد انژی با دیش های ماهواره مستقر در بالای ساختمان های نوری را تشکیل می دهد که پنتاگرام را در حال کامل شدن نشان می دهد که با تغییر جهت یکی از این دیش ها این ستاره کامل نمی شود و دیوید به ماقبله با مرگانا میرود در این هنگام وقتی که دیوید می خواهد مبارزه را شروع کند حلقه مرلین را بدور خود روی زمین هک می کند یعنی هگزا گرام را، جالب است که بدانید فراماسون ها هگزا گرام به عنوان Full Power Sign می شناسند یعنی قدرتمندترین نشان خود و در انتها ملاحضه می کنید که هگزا گرام(دیوید) پنتاگرام را شکست می دهد.

و مورد آخر مربوط به نقشه ای است که هوراس از آن برای تعیین محل آزاد کردن مرگانا و دیگر جادوگران استفاده کرده بود و روی آن خطوطی را ترسیم کرده بود که بی شباهت به طرح اولیه پرچم آمریکا (نماد تک چشم بود به همراه ۹ خط) نیست.

و نکته پایانی اینکه همانطور که ملاحضه کرید در تمام طول مدت فیلم از جادوگری و فراماسونری بطور غیر مستقیم تبلیغ شده بود بگونه ای که اثری که بر ذهن مخاطب می گذارد به شکل است که دید و  اندیشه مخاطب نسبت به جادوگری تغییر میکند و او جادوگران را انسان های شریف و با احساسات و خیرخواه می پندارد و همینطور با استفاده از  نماد های که ذکر شده به مخاطب اینگونه القا می کنند که هر کجا که آنها را دید یاد نقش آنها در پیروزی نهایی می افتد و ناخودآگاه بسوی آنها می رود به گمان این که این افراد و نمادها نجات بخش می باشند در حالی که آنها همان گمراهی آشکارند. در سایت Zohur12 نوشته شده بود که صدا و سیما ما باید کارشناسی برای این گونه مسائل داشته باشد تا هرآنچه را که هالیود و چند کشور دیگر در راستای اهداف خود ساخته و منتشر کردند پخش نکند، که بدرستی همینطور است و واقعا باید صدا و سیای ما حداقل یک کارشناس برای این موارد داشته باشد تا از پخش فیلم های این چنینی جلوگیری شود.

الهم عرفنی حجتک.

احسان خلیلی
»
»کاربر: Admin

Free counter and web stats

Search Engine Optimization


<-BlogCustomHtml->

این وبلاگ را صفحه خانگی خود کن ! تماس با من ذخیره کردن صفحه! اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها! لینک RSS