تنها یک صدا می ماند و آن صدای حق هست یا حق

گفتگویی با عبدالله هاشم و پاسخ او به انحراف بزرگش …

گفتگویی با عبدالله هاشم و پاسخ او به انحراف بزرگش …
عبدالله هاشم و انحراف بزرگ


برای درک انحراف بزرگ عبدالله هاشم , روز گذشته به او نامه ای فرستادیم . او هم جواب هایی ارسال کرد . متاسفانه ایشان با علمای شیعه ارتباط نداشته اند و احادیث غلط و انحرافی اهل سنت که بسیار در کتب آنهاست را باور کرده و دچار انحراف بزرگی شده . او اعتقاد دارد که یک فرد مشخص همان یمانی موعود است و حتی به برخی احادیث بسیار غلط و انحرافی اهل سنت دل بسته و گفته که حتی ما در زمان ظهور شاهد ۱۲ مهدی هستیم !!!

برای خواندن متن مناطره به ادامه مطلب بروید.


گفتگویی با عبدالله هاشم و پاسخ او به انحراف بزرگش …
عبدالله هاشم و انحراف بزرگ


برای درک انحراف بزرگ عبدالله هاشم , روز گذشته به او نامه ای فرستادیم . او هم جواب هایی ارسال کرد . متاسفانه ایشان با علمای شیعه ارتباط نداشته اند و احادیث غلط و انحرافی اهل سنت که بسیار در کتب آنهاست را باور کرده و دچار انحراف بزرگی شده . او اعتقاد دارد که یک فرد مشخص همان یمانی موعود است و حتی به برخی احادیث بسیار غلط و انحرافی اهل سنت دل بسته و گفته که حتی ما در زمان ظهور شاهد ۱۲ مهدی هستیم !!!

برای خواندن متن مناطره به ادامه مطلب بروید.

متن مشکی رنگ سوال مدیر فرج۱۲ می باشد و متن سبز رنگ پاسخ عبدالله هاشم :

 

in the name of Allah

hello dear abdullah hashem …

Hello dear brother and lover of Ahlul Bayt,

im calling u from Iran . i am a webmaster . i have 2 sites about Imam
Mahdi . i have made a documentary about Zionism and Freemasons ….
So , please answer me .

Ok, and I will answer you to the best I can inshallah, it’s very nice to meet you.

Do u believe that some dreams comes from SATAN ?

Yes, of course, the Imams and the Prophet, sawas, said so themselves.

you should Know that some dreams comes from Satan and Some Dreams
comes from angels . specially good angels .

Yes, of course, some dreams from Allah and some from Satan. All Muslims believe this.

And As i know about u , u believe that Satan and Zionism are such a
brother . they can speak to each other .

I’m not sure if I understood this sentence but if you are asking if I believe Satan and Zionism are one force, then yes, I believe Satan and Zionists work together.

i am sure that u are wrong about the ahmad alhasan alyamani .
as the speeches of our imams . ( alyamani is not that one )
so ,

I mean if you are telling me Ahmed al Hassan is not the Yamani then you must provide more proof than your opinion, I told you I had a dream where the Ahlul Bayt informed me he is…
Shall I believe your opinion or a dream I saw with my own eyes?

i think u saw in your dreams that alyamani is the Yamani .(the human
that helps Imam Mahdi)

No, the Ahlul Bayt were indicating about Ahmed Al Hassan specifically… this I know because I dreamt it.

i am sure the dream that u saw was from SATAN . BE SURE ABOUT THIS . U
ARE IN A WRONG WAY .

Ok, let’s assume you are right for a minute, If I am in the wrong then tell me how. I am only sincerely trying to follow the truth and all evidences I have seen and heard and dreamt of lead me to this.
You are sure I am wrong, but I am sure I am right, so you want me to believe your opinion and yet you provide no evidences? Have you read anything or heard anything Imam Ahmed has said? I think he has a forum and site in Farsi.

visit this website : http://www.alvadossadegh.com

I don’t understand Farsi, all I can see is that you wrote a story about me being Inhiraf or a Munharaf, which means someone lead astray. Is that how you guide people? By calling them lead astray publicly?

it is the site of my friend . a lot of guys are speaking about u .
that u ARE IN WRONG .

Many people spoke about the Shia in general being wrong, so what, the point is I am looking for the truth and have been for years and Allah lead me to Ahlul Bayt then Imam Ahmed a.s. What do I have to
benefit from following him? Fame? Fortune? No, I have nothing to gain and everything to lose except I gain heaven if he is the Yamani and I am sincere and Allah knows that, otherwise I wouldn’t be doing this.

now ,

what is your idea about the thing that i said ?

You haven’t said much except your opinion that I am misguided. And I do not understand the site in Farsi.

especially the dreams?

Didn’t the Prophet and Ahlul Bayt say no one can take their forms? The Prophet Mohammed sawas and Imam Ali a.s. came to my house in my dream.

what do u think about the dreams ?

How can the Prophet and Imam Ali be Satan in a dream?

They can be from GOD and Some of them can BE FROM SATAN .

I am WAITING FOR your Answer . . . . . . i will publish your answer
on the net .

Go ahead and publish it, you have my permission inshallah. I am sincere and have put my trust upon Allah. Fi Aman Allah.

Ya ALI .


فرزاد | مدیر سایت های فرج۱۲ و منجی
Farzad , The Manager of :
Faraj12.iR
Monjy.net

همانطور که مشاهده کردید او انحراف بزرگی را دچار شده . البته از نظر خیلی از افراد خود هالیود او را با نام نفوذی بودن در هالیود نشان داد و در واقع عبدالله هاشم یک عامل صهیونیست هاست . لطفا نظر خود را بیان کنید و اگر ایمیلی هم به او میخواهید بزنید فارسی آن را برای ما در نظرات بفرستید تا برای عبدالله هاشم بفرستیم .

»
»کاربر: Admin

Free counter and web stats

Search Engine Optimization


<-BlogCustomHtml->

این وبلاگ را صفحه خانگی خود کن ! تماس با من ذخیره کردن صفحه! اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها! لینک RSS