X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تنها یک صدا می ماند و آن صدای حق هست یا حق

احادیث امام زمان علیه السلام - 55 حدیث با منبع

سلام

احادیث امام زمان علیه السلام - 55 حدیث با منبعامروز مبعث هست مبعث آخرین فرستاده خدا . برترین موجود خلق شده توسط خدا .1400 سال پیش دین و روشی آورد که چند سال بیشتر نگذاشتند که اون شیوه بمونه و به روزی انداختنش که امروز میبینیم و تقریبا از اون روش و آئین و مکتب چیز زیادی نمونده جز قرآن که کلام خداوند کریم و واحد و قهار وتوانا و رحیم هست و یک سری سخنان و .. .و 1 ذخیره که جهانی در انتظار اوست . انتظاری که منتظرانش خاص هستند زیاد نیستند اما به وسعت دریایی هستند بی انتها که هر کس شون دریایی هست با عمق بی نهایت . سال ها میگذره که این ذخیره منتظر اشاره ای از قادر قهار هست تا جهانی را پر از عدالت کنه و ریشه ظلم وفساد و از بین ببره .

گل زهرا - یوسف زهرا - از بینا کننده چشمان نابینای ما الان که اوضاع جزو شبیه ترین ها بر روایات هست هم کسایی هستند که نمیخواند بیایی - بیگانه ها رو نمیگم - میدونی خودت خودی ها بدتر هستند مدعینی که از اسلام چیزی نمیفهمند و اسمشون مسلمون هست همون هایی که جدت را فروختند به پولی و کربلایی راه انداختند که تا قیامت قیامت هست و خواهد بود جدت را در محراب ضربت زدند و چه بزرگوارانی که تو بقیع هستند و قبرشون بی نام و نشان هست . و... نمیدونم چی بگم . ولی خودت بهتر از هر کسی میدونی .

میدونی آنچه را دیگران نمیدونند . فقط 1 نظر - 1 نظر هم نشد بگو خاک پات کجاست تا مثل سامری اون را بر چشمانم بزنم و دنیایی را ببینم و غوغایی بر پا کنم که خاک پایت را دارم .

ولی

ولی می ترسم . میترسم بیایی . نباشم و آنی تو را درک نکرده باشم و در راه ضد تو قدم برداشته باشم . می ترسم این دو روز عمر هم بگذره و ملک الموت زمانی برام نزاره که جان وروحم رو فدات کنم .

خدایا تو را به 14 معصوم و به حضرت زهرا و زینب که جایگاه خاصی برات دارند قسمت میدم . ظهور این گل زهرا رو نزدیک و نزدیک ونزدیک تر کن و به من و ما قدرت شناخت این یوسف زهرا رو بده که نادان نسبت به امام مون نمیریم .

شاید خیلی ها الکی بگن اما 1 نظر بزار ببینمش تا آخر عمر نوکری و غلامیش و میکنم . یعنی لیاقت این کار رو هم ندارم.

می دونم گاه گاه که دروغ میشه شاید روز هم بره این دنیای فانی نزاره که به کا رخودمون فکرکنیم چه برسه به تو اما هر وقتی هم که یادمون میافته ترس بدی میگره که میترسم . نباشیم .


نمی دونم . دیگه روزی بهتر از مبعث پیدا نکردم که خدا رو قسم بدم که گره از کار هم باز کنه و این گل که بهاریست در خزان خشک و بی آب رو برویانه .

هدیه صلواتی برای تعجیل در ظهور و فر امام زمان ارواحنا فدا و برای سلامتی این گل نرگس فراموش نشه .


گل نرگس فرموده اند :


ما در رعایت‌ حال‌ شما کوتاهى‌ نمى‌ کنیم‌ و یاد شما را از خطر نبرده‌ ایم‌ ، که‌ اگر جز این‌ بود گرفتاریها به‌ شما روى‌ مى‌ آورد و دشمنان‌ شما را ریشه‌ کن‌ مى‌ کردند . پس‌ از خدا بترسید و ما را پشتیبانى‌ کنید .

 (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 175 .)


====

پناه‌ به‌ خدا مى‌ برم‌ از نابینایى‌ بعد از روشن‌ بینى‌ ، و گمراهى‌ بعد از هدایت‌ ، و از اعمال‌ ناشایسته‌ و اتنه‌ هاى‌ نابود کننده‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 190 .)


========


ستمکاران‌ پنداشتند که‌ حجت‌ خدا نابود شدنى‌ است‌ ، در حالى‌ که‌ اگر به‌ ما اجازه‌ سخن‌ گفتن‌ داده‌ مى‌ شد ، شک‌ و تردید از میان‌ برداشته‌ مى‌ شد .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 4 .)

و ....بقیه در ادامه مطلب . . .

سلام

امروز مبعث هست مبعث آخرین فرستاده خدا . برترین موجود خلق شده توسط خدا .1400 سال پیش دین و روشی آورد که چند سال بیشتر نگذاشتند که اون شیوه بمونه و به روزی انداختنش که امروز میبینیم و تقریبا از اون روش و آئین و مکتب چیز زیادی نمونده جز قرآن که کلام خداوند کریم و واحد و قهار وتوانا و رحیم هست و یک سری سخنان و .. .و 1 ذخیره که جهانی در انتظار اوست . انتظاری که منتظرانش خاص هستند زیاد نیستند اما به وسعت دریایی هستند بی انتها که هر کس شون دریایی هست با عمق بی نهایت . سال ها میگذره که این ذخیره منتظر اشاره ای از قادر قهار هست تا جهانی را پر از عدالت کنه و ریشه ظلم وفساد و از بین ببره .

گل زهرا - یوسف زهرا - از بینا کننده چشمان نابینای ما الان که اوضاع جزو شبیه ترین ها بر روایات هست هم کسایی هستند که نمیخواند بیایی - بیگانه ها رو نمیگم - میدونی خودت خودی ها بدتر هستند مدعینی که از اسلام چیزی نمیفهمند و اسمشون مسلمون هست همون هایی که جدت را فروختند به پولی و کربلایی راه انداختند که تا قیامت قیامت هست و خواهد بود جدت را در محراب ضربت زدند و چه بزرگوارانی که تو بقیع هستند و قبرشون بی نام و نشان هست . و... نمیدونم چی بگم . ولی خودت بهتر از هر کسی میدونی .

میدونی آنچه را دیگران نمیدونند . فقط 1 نظر - 1 نظر هم نشد بگو خاک پات کجاست تا مثل سامری اون را بر چشمانم بزنم و دنیایی را ببینم و غوغایی بر پا کنم که خاک پایت را دارم .

ولی

ولی می ترسم . میترسم بیایی . نباشم و آنی تو را درک نکرده باشم و در راه ضد تو قدم برداشته باشم . می ترسم این دو روز عمر هم بگذره و ملک الموت زمانی برام نزاره که جان وروحم رو فدات کنم .

خدایا تو را به 14 معصوم و به حضرت زهرا و زینب که جایگاه خاصی برات دارند قسمت میدم . ظهور این گل زهرا رو نزدیک و نزدیک ونزدیک تر کن و به من و ما قدرت شناخت این یوسف زهرا رو بده که نادان نسبت به امام مون نمیریم .

شاید خیلی ها الکی بگن اما 1 نظر بزار ببینمش تا آخر عمر نوکری و غلامیش و میکنم . یعنی لیاقت این کار رو هم ندارم.

می دونم گاه گاه که دروغ میشه شاید روز هم بره این دنیای فانی نزاره که به کا رخودمون فکرکنیم چه برسه به تو اما هر وقتی هم که یادمون میافته ترس بدی میگره که میترسم . نباشیم .


نمی دونم . دیگه روزی بهتر از مبعث پیدا نکردم که خدا رو قسم بدم که گره از کار هم باز کنه و این گل که بهاریست در خزان خشک و بی آب رو برویانه .

هدیه صلواتی برای تعجیل در ظهور و فر امام زمان ارواحنا فدا و برای سلامتی این گل نرگس فراموش نشه .


احادیث امام زمان علیه السلام

 1. نفع‌ بردن‌ از من‌ در زمان‌ غیبتم‌ مانند نفع‌ بردن‌ از خورشید هنگام‌ پنهان‌ شدنش‌ در پشت‌ ابرهاست‌ و همانا من‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ زمین‌ هستم‌ ، همچنانکه‌ ستارگان‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ آسمانند .

(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)

 2.  تصرف‌ کردن‌ در مال‌ دیگرى‌ بدون‌ اجازه‌ صاحبش‌ جایز نیست‌ .

(وسائل‌ الشیعة‌ ، ج‌ 17 ، ص‌ 309 .)

 3.  من‌ ذخیره‌ خدا در روى‌ زمین‌ و انتقام‌ گیرنده‌ از دشمنان‌ او هستم‌ .

(تفسیر نور الثقلین‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 392 .)

  4.  ملعون‌ است‌ ، ملعون‌ است‌ کسى‌ که‌ نماز مغربش‌ را به‌ تأخیر بیندازد ، تا زمانى‌ که‌ ستارگان‌ آسمان‌ پدیدار شوند .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 15 .)

 5.  هیچ‌ چیز مانند نماز بینى‌ شیطان‌ را به‌ خاک‌ نمى‌ مالد ، پس‌ نماز بگزار و بینى‌ شیطان‌ را به‌ خاک‌ بمال‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 182 .)


6.  ملعون‌ است‌ ، ملعون‌ است‌ ، کسى‌ که‌ نماز صبحش‌ را به‌ تأخیر بیندارد ، تا زمانى‌ که‌ ستارگان‌ آسمان‌ محو شوند .

  (بحارالأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 16 .)

  7.  هر یک‌ از پدرانم‌ بیعت‌ یکى‌ از طاغوتهاى‌ زمان‌ به‌ گردنشان‌ بود ، ولى‌ من‌ در حالى‌ قیام‌ خواهم‌ کرد که‌ بیعت‌ هیچ‌ طاغوتى‌ به‌ گردنم‌ نباشد .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)

 8.  من‌ آخرین‌ جانشین‌ پیامبر هستم‌ ، و به‌ وسیله‌ من‌ است‌ که‌ خداوند بال‌ را از خاندان‌ و شیعیانم‌ دور مى‌ سازد.

  (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 30 .)


9.  هر کس‌ در اجراى‌ اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وى‌ را در دستیابى‌ به‌ حاجتش‌ یارى‌ مى‌ کند .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 331 .)

 10.  سنت‌ تخلف‌ ناپذیر خداوند بر این‌ است‌ که‌ حق‌ را به‌ فرجام‌ برساند و باطل‌ را نابود کند ، و او بر آنچه‌ بیان‌ نمودم‌ گواه‌ است‌ .

 (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 193 .)

 11.  براى‌ زود فرارسیدن‌ فرج‌ ( و ظ‌هور ما ) زیاد دعا کنید ، که‌ آن‌ همان‌ فرج‌ و گشایش‌ شماست‌ .

  (کمال‌ الدین‌ للصدوق‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 485 .)

 12.  اگر خواستار رشد و کمال‌ معنوى‌ باشى‌ هدایت‌ مى‌ شوى‌ ، و اگر طلب‌ کنى‌ مى‌ یابى‌ .

(بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 339 .)

 13.  ما در رعایت‌ حال‌ شما کوتاهى‌ نمى‌ کنیم‌ و یاد شما را از خطر نبرده‌ ایم‌ ، که‌ اگر جز این‌ بود گرفتاریها به‌ شما روى‌ مى‌ آورد و دشمنان‌ شما را ریشه‌ کن‌ مى‌ کردند . پس‌ از خدا بترسید و ما را پشتیبانى‌ کنید .

 (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 175 .)

 14.  و اما در پیشامدها و مسایل‌ جدید به‌ راویان‌ حدیث‌ ما مراجعه‌ کنید ، زیرا که‌ آنان‌ حجت‌ من‌ بر شما هستند و من‌ حجت‌ خدا بر آنان‌ هستم‌ .

 (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)

 15.  اگر از خداوند ( صاحب‌ عرت‌ و جلال‌ ) طلب‌ آمرزش‌ کنى‌ ، خداوند تو را مى‌ آمرزد .

(بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 329 .)

 16.  همانا خدایتعالى‌ مردم‌ را بیهوده‌ نیافریده‌ و بدون‌ تکلیف‌ و جزا رهایشان‌ نکرده‌ است‌ .

  (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 174 .)

 17.  هر یک‌ از شما باید به‌ آنچه‌ که‌ او را به‌ محبت‌ ما نزدیک‌ مى‌ سازد عمل‌ کند ، و از آنچه‌ که‌ مورد پسند ما نیست‌ و ما را خشمناک‌ مى‌ سازد دورى‌ جوید .

  (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 324 .)

 18.  خداوندا ! وعده‌ اى‌ را که‌ به‌ من‌ داداه‌ اى‌ ، برآورده‌ کن‌ و امر قیام‌ مرا تمام‌ فرما . قدمهایم‌ را ثابت‌ بدار و در سایه‌ قیام‌ من‌ ، جهان‌ را پر از عدل‌ و داد کن‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 13 .)

  19.  شهادت‌ مى‌ دهم‌ که‌ معبودى‌ جز خداى‌ یکتا نیست‌ و ملائکه‌ آسمان‌ و صاحبان‌ علم‌ نیز شهادت‌ مى‌ دهند ، آن‌ خدایى‌ که‌ به‌ عدل‌ و داد قیام‌ مى‌ کند ، نیست‌ خدایى‌ جز او که‌ مقتدر و حکیم‌ مى‌ باشد ، و همانا دین‌ نزد خدا اسلام‌ است‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 16 .)

 20.  ایمان‌ خداوند عز و جل‌ و بندگانش‌ قرابت‌ و خویشاوندى‌ تیست‌ ، و هر کس‌ که‌ مرا انکار کند از من‌ نیست‌ .

  (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 176 .)

 21.  پناه‌ به‌ خدا مى‌ برم‌ از نابینایى‌ بعد از روشن‌ بینى‌ ، و گمراهى‌ بعد از هدایت‌ ، و از اعمال‌ ناشایسته‌ و اتنه‌ هاى‌ نابود کننده‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 190 .)

 22.  شیعیان‌ ما هنگامى‌ به‌ فرجام‌ نیک‌ و زیباى‌ خداوند میرسند که‌ از گناهانى‌ که‌ نهى‌ شده‌اند ، احتراز نمایند .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 177 .)

 23.  کفایت‌ در کارها و عنایت‌ و سرپرستى‌ در همه‌ امور را تنها از خدایتعالى‌ خواهانم‌.

(بحار الأنوار ، ج‌ 25 ، ص‌ 183 .)

 24.  قلبهاى‌ ما جایگاه‌ مشیت‌ الهى‌ است‌ ، پس‌ هر گاه‌ او بخواهد ما هم‌ مى‌ خواهیم‌ .

(بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 51 .)

 25.  اگر نبود که‌ ما دوستار صلاح‌ شما هستیم‌ و به‌ شما لطف‌ و مرحمت‌ داریم‌ ، همانا به‌ شما توجه‌ والتفات‌ نمى‌ کردیم‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 179 .)

 26.  من‌ مهدى‌ هستم‌ ، منم‌ قیام‌ گر زمان‌ ، منم‌ آنکه‌ زمین‌ را آکنده‌ از عدل‌ مى‌ سازد ، آنچنان‌ که‌ از ستم‌ پر شده‌ بود .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 2 .)

 27.  ستمکاران‌ پنداشتند که‌ حجت‌ خدا نابود شدنى‌ است‌ ، در حالى‌ که‌ اگر به‌ ما اجازه‌ سخن‌ گفتن‌ داده‌ مى‌ شد ، شک‌ و تردید از میان‌ برداشته‌ مى‌ شد .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 4 .)

 28.  من‌ صاحب‌ حقم‌ ... علامت‌ ظ‌هورم‌ زیاد شدن‌ آشوب‌ ها و فتنه‌ هاست‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 320 .)

 29.  علم‌ و دانش‌ ما به‌ خبرهاى‌ شما احاطه‌ دارد و چیزى‌ از اخبار شما بر ما پوشیده‌ نمى‌ ماند .

 (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 175 .)

 30.  دین‌ از آن‌ محمد  صلی الله علیه واله وسلم و عدایت‌ از آن‌ على‌ امیر المؤمنین‌  علیه السلام است‌ ، زیرا عدایت‌ مال‌ اوست‌ و در نسل‌ او مى‌ ماند تا روز قیامت‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 160 .)

 31.  کسى‌ که‌ نسبت‌ به‌ ما ظ‌لم‌ ورزد ، از جمله‌ ستمکارانى‌ است‌ که‌ مشمول‌ لعنت‌ خدا است‌ ، چرا که‌ خدا فرموده‌ است‌ : " آگاه‌ باشید که‌ لعنت‌ خدا بر ستمکاران‌ است‌ " .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 182 .)

 32.  من‌ و تمامى‌ پدرانم‌ ... بندگان‌ خداوند عز و جل‌ هستیم‌ .

(بحار الأنوار ، ج‌ 25 ، ص‌ 267 .)

 33.  سجده‌ شکر از لازم‌ ترین‌ و واجب‌ ترین‌ مستحبات‌ است‌ .

(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 161 .)

 34.  هر گاه‌ خداوند به‌ ما اجازه‌ دهتد که‌ سخن‌ بگوییم‌ ، حق‌ ظ‌اهر خواهد شد و باطل‌ سست‌ و ضعیف‌ شده‌ و از میان‌ شما خواهد رفت‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 25 ، ص‌ 183 .)

 35.  دختر رسول‌ خدا  صلی الله علیه واله وسلم براى‌ من‌ سرمشق‌ و اسوه‌ اى‌ نیکوست‌ .

(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 180 .)

 36.  زمان‌ ظ‌هور و فرج‌ ما با خداست‌ ، و تعیین‌ کنندگان‌ وقت‌ ظ‌هور ، دروغگویانند .

(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)

 37.  از خدا بترسید و تسلیم‌ ما شوید و کارها را به‌ ما واگذارید ، برماست‌ که‌ شما را از سرچشمه‌ سیراب‌ برگردانیم‌ ، چنان‌ که‌ بردن‌ شما به‌ سرچشمه‌ از ما بود، در پى‌ کشف‌آنچه‌ از شما پوشیده‌ شده‌ نروید و مقصد خود را با دوستى‌ ما بر اساس‌ راهى‌ که‌ روشن‌ است‌ به‌ طرف‌ ما قرار دهید .(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 179 .)

 38.  ظ‌هورى‌ نیست‌ مگر به‌ اجازه‌ خداوند متعال‌ ، و آن‌ هم‌ پس‌ از زمان‌ طولانى‌ و قساوت‌ دلها و فراگیر شدن‌ رمین‌ از جور و ستم‌ .

  (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 478 .)

 39.  آگاه‌ باشید به‌ زودى‌ کسانى‌ ادعاى‌ مشاهده‌ مرا خواهند کرد . آگاه‌ باشید هر کس‌ قبل‌ از " خروج‌ سفیانى‌ " و شنیدن‌ صداى‌ آسمانى‌ ، ادعاى‌ مشاهده‌ مرا کند دروغگو و افترا زننده‌ است‌ " حرکت‌ و نیرویى‌ جز به‌ خداى‌ بزرگ‌ نیست‌ .

  (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 478 .)

 40.  من‌ باقیمانده‌ از آدم‌ و ذخیره‌ نوح‌ و برگزیده‌ از ابراهیم‌ و خلاصه‌ محمد ( درود خدا بر همگى‌ آنان‌ باد ) هستم‌ .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 238 .)

 41.  نسیم‌ ، خدمتکار حضرت‌ مهدى‌ علیه‌ السلام‌ گوید : آن‌ حضرت‌ به‌ من‌ فرمود : " آیا تو را در مورد عطسه‌ کردن‌ بشارت‌ دهم‌ ؟ " گفتم‌ : آرى‌ . فرمود : " عطسه‌ ، علامت‌ امان‌ از مرگ‌ تا سه‌ روز است‌ . "

  (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 5 .)

 42.  حق‌ با ماست‌ و در میان‌ ماست‌ ، کسى‌ جز ما چنین‌ نگوید مگر آنکه‌ دروغگو و افترا زننده‌ باشد .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 191 .)

 43.  همانا خداوند متعال‌ ، کسى‌ است‌ که‌ اجسام‌ را آفریده‌ و ارزاق‌ را تقسیم‌ فرموده‌ ، او جسم‌ نیست‌ و در جسمى‌ هم‌ حلول‌ نکرده‌ ، " چیزى‌ مثل‌ او نیست‌ و شنوا و داناست‌ ."

  (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 178 .)

 44.  خداوند با ماست‌ و به‌ جز ذات‌ پروردگار به‌ چیزى‌ نیاز نداریم‌ ، و حق‌ با ماست‌ ، پس‌ اگر کسانى‌ با ما نباشند ، هرگز در ما وحشتى‌ ایجاد نمى‌ شود " ما دست‌ پرورده‌ هاى‌ پروردگارمان‌ ، و مردم‌ دست‌ پرورده‌ هاى‌ ما هستند .

  (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 172 .)

 45.  دانش‌ ، دانش‌ ماست‌ و از کفر کافر ، گزندى‌ بر شما نیست‌ .

(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 151 .)

 46.  اگر شیعیان‌ ما - که‌ خداوند آنها را به‌ طاعت‌ و بندگى‌ خویش‌ موفق‌ بدارد - در وفاى‌ به‌ عهد و پیمان‌ الهى‌ اتحاد و اتفاق‌ مى‌ داشتند و عهد و پیمان‌ را محترم‌ مى‌ شمردند ،

 سعادت‌ دیدار ما به‌ تأخیر نمى‌ افتاد و زودتر به‌ سعادت‌ دیدار ما نائل‌ مى‌ شدند .

(الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 499 .)

 47.  من‌ از افرادى‌ که‌ مى‌ گویند : ما اهل‌ بیت‌ ( مستقلا از پیش‌ خود و بدون‌ دریافت‌ از جانب‌ خداوند ) غیب‌ مى‌ دانیم‌ و در سلطنت‌ و آفرینش‌ موجودات‌ با خدا شریکیم‌ ، یا ما را از مقامى‌ که‌ خداوند براى‌ ما پسندیده‌ بالاتر مى‌ برند ، از چنین‌ افرادى‌ نزد خدا و رسولش‌ بیزارى‌ مى‌ جوییم‌ .

  (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 487 .)

 48.  فضیلت‌ دعا و تسبیح‌ بعد از نمازهاى‌ واجب‌ در مقایسه‌ با دعا و تسبیح‌ پس‌ از نمازهاى‌ مستحبى‌ ، مانند فضیلت‌ واجبات‌ بر مستحبات‌ است‌ .

  (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 487 .)

 49.  سجده‌ بر قبر جایز نیست‌ .

(الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 490 .)

 50.  وجود من‌ براى‌ اهل‌ زمین‌ سبب‌ امان‌ و آسایش‌ است‌ ، همچنان‌ که‌ ستارگان‌ سبب‌ امان‌ اهل‌ آسمانند .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 380 .)

 51.  به‌ راستى‌ که‌ مقدرات‌ خداوند متعال‌ مغلوب‌ مشود ، و اراده‌ الهى‌ مردود نگردد ، . چیزى‌ بر توفیق‌ او پیشى‌ نگیرد .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 191 .)

 52.  اما علت‌ و فلسفه‌ آنچه‌ از دوران‌ غیبت‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ ، پس‌ خداوند عز و جل‌ در قرآن‌ فرموده‌ است‌ : " اى‌ مؤمنان‌ از چیزهایى‌ نپرسید که‌ اگر آشکار شود ، بدتان‌ آید . " 

  (بحار الأنوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 380 .)

 53. زمین‌ خالى‌ از محبت‌ خدا نیست‌ ، یا آشکار است‌ و یا نهان‌ .

(کمال‌ الدین‌ للصدوق‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 511 .)

 54.  هر گاه‌ علم‌ و نشانه‌ اى‌ پنهان‌ شود ، علم‌ دیگرى‌ آشکار گردد ، و هر زمان‌ که‌ ستاره‌اى‌ افول‌ کند ، ستاره‌اى‌ دیگر طلوع‌ نماید .

  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 185 .)

 55.  بار الها ! توفیق‌ بندگى‌ و دورى‌ از گناه‌ و نیت‌ پاک‌ . شناخت‌ حرام‌ را به‌ ما عطا فرما ، و با هدایت‌ و استقامت‌ در راهت‌ گرامیمان‌ بدار .

  (المصباح‌ للکفعمی‌ ، ص‌ 281 .)

منبع : غصب فدک

»
»کاربر: Admin

Free counter and web stats

Search Engine Optimization


<-BlogCustomHtml->

این وبلاگ را صفحه خانگی خود کن ! تماس با من ذخیره کردن صفحه! اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها! لینک RSS